Coram Deo, die NG Kerk in Risiville Drie Riviere Vereeniging

Coram Deo

Die NG gemeente in Risiville, Vereeniging

CORAM DEO GEMEENTESENTRUM

H/v Lucas- en Michaelstrate, Risiville

Posbus 263105, Drie Riviere, 1935

 KONTAKTE:

Soma le Roux:       016 4231502

Floris Knouwds:   016 4231205/0829272575

Tuisblad Aanbid saam Word deel Maak 'n verskil Ons plek Bestuur Personeel Prys Kontak

Die kursus is ontwikkel en gebou op die beginsels en praktyke van transformasionele leer. Daarom word jy deurlopend begelei in oefeninge en denkprosesse wat jou help om die stof op ‘n persoonlike vlak te ontgin en te verwerk…. en dit jou eie te maak. Terwyl die kursus aan die gang is!

Die preek laboratorium kan beskryf word as ‘n proses wat jou help om die vaardigheid van impak prediking te verstaan en te bemeester. En jou te begelei
 om die innerlike sekuriteit en selfvertroue te ontwikkel
 wat jou in staat sal stel om jou preke met oortuiging/passie te lewer
 en daarmee mense se lewe (in besonder hulle ervaarde geloofslewe) aan te raak.

Die aanbieder van die Preek Laboratorium:

Die Preek Laboratorium word gefasiliteer deur dr. Floris Knouwds, predikant van die Coram Deo NG Gemeente. Floris het sy doktoraal gedoen oor ‘n basisteorie vir die opvoeding van volwassenes. Beide die inhoud en metodiek van die Preek Laboratorium spruit uit en is gegrond op hierdie navorsing.

Waarmee jy in die Preek Laboratorium aan werk:

Onderwerpe wat op die tafel gaan kom, is die volgende:

Vereistes vir deelname aan die Preek Laboratorium:

Om deel te neem aan die preek laboratorium gaan van jou ‘n verbintenis aan die volgende vra:

  1. om 6 vol dae (versprei oor 3 maande) uit te blok om die preek laboratorium by te woon;
  2. om deel te neem aan die oefeninge en prosesse wat in die aanbieding gebruik word, dit is, om saam te dink, saam te soek, saam te praat en saam te groei na ‘n plek in jou lewe waar jy met meer selfvertroue en impak die inhoud van jou preke kan oordra;
  3. om die nodige voorbereiding te doen vir elke groep van 2 opeenvolgende dae
  4. om die ontdekkings wat jy in die laboratorium maak na die praktyk deur te voer deur dit in te oefen en daarmee te eksperimenteer in jou prediking;
  5. om aspekte van prediking wat op die tafel kom saam met die kleingroep (waarin jy tydens die Preek Laboratorium ingedeel word) te deurdink en te verwerk.

Datums van die Preek Laboratorium:

In 2021 word die Preek Laboratorium op die volgende datums aangebied:

Woensdag 28 en Donderdag 29 Julie;

Woensdag 25 en Donderdag 26 Augustus; en

Woensdag 23 en Donderdag 24 September

elke dag van 08h30 - 16h30

Die kostes beloop R1500.00 per persoon vir die 6 dae).

Plek van aanbieding:

Die Preek Laboratorium word aangebied by Coram Deo Gemeente op die hoek van Lucas- en Michaelstrate in Risiville in Vereeniging.

Om in te skryf:

Vir meer inligting of navrae:

Indien jy enige verdere vrae het (of sommer net wil gesels) oor die Preek Laboratorium, kan jy dr. Floris Knouwds kontak
by 016 4231205 of 0829272575
of per e-pos by fknouwds@gmail.com

Jy kan ook na die inleidende video’s op Youtube loer:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7WJrKXuUZ6JjlqasPhSViPIV6O5rIAGL


Die Preek Laboratorium

Die preek laboratorium ís ‘n kursus oor prediking.

Maar dis baie meer as akademies-teoretiese opleiding. Dis ‘n proses waarin jy betrek word – een waarin jy persoonlik groei en ontwikkel. Veral in jou denke oor, jou benadering tot, en jou manier van preke voorberei en lewer. Sodat jy (wanneer die Preek Laboratorium verby is) met meer selfvertroue jou preke kan voorberei. En met groter impak kan preek.