Aanbid saam met coram deo

Die NG Kerk in Risiville & Drie Riviere in Vereeniging

Die eredienste in Coram Deo word gehou
op
Sondagoggende om 09h00
in ons gemeentesentrum
op die hoek van Lucas- en Michaelstrate
in Risiville, Vereeniging.

Wanneer jy saam met ons kom aanbid, is daar ‘n paar dinge wat jy kan verwag:

 • mense wat in gemaklike klere opdaag vir ‘n meer informele erediens;
 • mense wat voor die erediens reeds saam kuier – party om tafels en party tussen die rye stoele in die sentrum;
 • ‘n langer tyd waarin jy saam met ons (en onder leiding van die musiekbediening) ligter, hedendaagse lofliedere kan sing, die Here kan aanbid en intieme tye saam met Hom kan beleef;
 • die vryheid om jou hande op te steek wanneer jy die Here aanbid… of dit nie te doen nie;
 • sommige tye wanneer ons in kleingroepe saamdink oor geloofswaarhede en hoe dit ons lewe raak;
 • goeie, verantwoorde Skrifuitleg (lering) wat jou help om die Woord na jou elke-dag-se-lewe te brug en wat vir jou sleutels gee om ‘n voller lewe oop te sluit; en
 • ‘n geleentheid om met jou offergawe ‘n belegging te maak in die bou van God se koninkryk.

En iewers tussen 10h00 en 10h30 maak ons klaar.

Dan kan jy kies: of om huis toe te gaan
of om verder saam te kuier oor ‘n koppie koffie
– sommer net daar in die gemeentesentrum!

Gelyklopend met die eredienste in Coram Deo
(maar in ander, aparte lokale)
word daar op Sondagoggende om 09h00
spesiale byeenkomste aangebied
waar jou
kinders versorg/bedien word:

In hierdie byeenkomste word die kleiner kinders van voorskool tot graad 6 (terwyl jy die erediens rustig kan geniet) gehelp om basiese geloofswaarhede deur spel, aktiwiteite en praktiese projekte te ontdek en te beleef. En die effens groter kinders word gehelp om hulle geloof beter te verstaan en te verwoord.

In Coram Deo val die klem nie primêr op leeraktiwiteite soos in ‘n skool nie. Dit is eerder vir ons belangrik dat die kind op ‘n gemaklike en genotvolle manier met die inhoud van die Bybel besig moet wees. Op hulle ouderdomsvlak. En dat hulle deur hierdie ervarings ‘n positiewe houding teenoor die kerk en die evangelie  ontwikkel.

En iewers tussen 10h15 en 10h30 maak hulle ook klaar.

En kan hulle saam met jou verder kuier. Of kan julle saam huis toe gaan.

Sondagaande (vanaf 18h00 -19h30) is dit die tieners van Coram Deo (grade 7-11) se beurt om bedien te word. Gewoonlik by die gemeentesentrum. Soms op ander tye en plekke soos deur die kinders, ouers en predikant ooreengekom

Tydens Tienerfokus word die jongmense (soms in seminaar formaat en ander kere in kleingroep besprekings) gehelp om die volgende te bemeester:

 • Geloofswaarhede
 • Geloofsvaardighede
 • Woordvaardighede en
 • Lewensvaardighede.

Die stof wat met hulle deurgewerk word, is ‘n gebalanseerde, geestelike dieet wat ten doel het om hulle toe te rus om hulle geloof uit te leef in ‘n werklike wêreld – een waarin die lewe nie altyd vanself reg uitwerk nie. En die stof word op so ‘n manier aangebied dat hulle daarin betrek word op ‘n manier wat hulle help om die stof te prosesseer, insig daarin te kry en dit te brug na hulle eie lewe.