Maak 'n verskil in Coram Deo

Die NG Kerk in Risiville & Drie Riviere in Vereeniging

Raak betrokke in bediening in Coram Deo

In Coram Deo glo ons dat elke gelowige unieke gawes, funksioneringstyle en passies ontvang het. Met die doel om die gemeente daarmee te help op- en uitbou. Die manier waarop hulle help met die op- of uitbou van die gemeente, noem ons dan bediening.

Ons onderskei tussen informele en georganiseerde bedieninge. Informele bedieninge verwys na plekke binne die breër konteks van die gemeente en gemeenskap waar lidmate dienswerk doen. Byvoorbeeld lidmate wat as individue help met welsynswerk, by AA of op ander plekke.

Vir ons is hierdie bedieninge net so belangrik soos georganiseerde bedieninge. Daarom moedig ons lidmate aan om by sulke punte van be-dien-ing betrokke te raak.

Georganiseerde bedieninge verwys dan na ‘n groep lidmate wat as ‘n span saamwerk om die gemeente op of uit te bou… en wat saam verantwoordelikheid aanvaar vir ‘n spesifieke taak waardeur die gemeente versorg word. So, byvoorbeeld, is daar  Tienerfokus wat die tieners bedien en Kleuterkerk wat kleuters op Sondae geestelik versorg.

Bestaande bedieninge kan in 3 groepe verdeel word

  • Bedieninge gerig op die hele gemeente, bv. die musiekbediening en die kerkraad.
  • Bedieninge gerig op spesifieke ouderdoms-groepe bv. die Kinderkerk en Tienerfokus.
  • Bedieninge gerig op spesifieke behoefte-groepe, bv. die huweliksbediening en bergkampe.

Help met mense in nood…

In Coram Deo het ons lankal al besluit om nie maar net hier en daar ‘n bietjie geld of ‘n bietjie kos uit te deel nie. In plaas daarvan het ons gesoek na ‘n volhoubare manier om betrokke te wees by ‘n spesifieke nood.

Hierdie benadering het ons by die Lochvaal deurgangshuis gebring. In hierdie “huis” anderkant Vanderbijlpark word tussen 100 en 120 mense daagliks gehelp om te oorleef. Daar word aan hulle blyplek, klere en kos voorsien. Sonder dat die staat enige subsidie aan hulle gee. Gevolglik moet hulle op hul eie die bronne vind om hierdie mense te versorg.

‘n Verdere trekpleister was die feit dat die plek deur ‘n geregistreerde maatskaplike werker bedryf word. Daar is dus duidelike en spesifieke reëls waaraan inwoners hulle moet hou. Inwoners doen ook self al die werk in en om die huis. En alle aspekte van die werk (bv. kos en klere voorrade) word sorgvuldig en deeglik beheer/bestuur.

Daarom het Coram Deo al 8 jaar gelede besluit om betrokke te raak by die versorging van mense in Lochvaal Deurgangshuis. En op ‘n baie spesifieke manier. Ons voorsien al die babamelk wat die babas nodig het wat in die deurgangshuis is. Hierbenewens maak ons maandeliks toiletpapier en toiletware bymekaar vir die mense wat daar woon.

En soms (wanneer die nood druk en hulle niks kos het nie) help ons om kos vir hulle te vind. Soms kos wat ons self gee. Soms kos wat ons by ander mense kry wat ons mobiliseer om te help. Die laaste keer wat hulle in ‘n koskrisis beland het, het lidmate van Coram Deo gegee en gereël totdat ons byna ‘n driekwart ton mieliemeel by die deurgangshuis kon aflaai.

Dis hoe ons ons verskil in die nood in ons wêreld maak. Deur op een plek en op ‘n volhoubare manier te help.

En jy kan deel word daarvan. Deur toiletware te bring of deur ‘n ekstra bedrag by jou offergawe te gee wat jy allokeer vir hulp aan Lochvaal.

Begin ‘n nuwe bediening in Coram Deo

Omdat ons nog op  pad is om lidmate in bedieninge vry te stel, impliseer dit dat daar geen beperking op die aard of vorm van bedieninge is nie. Enige lidmaat kan (op grond van sy/haar gawes en passie) ‘n nuwe bediening begin en groei.

Daarom het ons begin met ‘n bediening met die naam “Bediening sonder naam”. Die taak van hierdie bediening is om lidmate te help om hulle droom helderder uit te klaar, strategieë te ontwikkel en hulle te help om die bediening in die gemeente te vestig (dit is, die nodige toerusting te kry, opleiding te deurloop en reklame in die gemeente te doen om ander lidmate te mobiliseer, ens.)

So, byvoorbeeld, kan daar in die gemeente iemand wees wat ‘n hospitaalbediening wil begin. So ‘n persoon meld dan by “Bediening sonder grense” aan en word daar gehelp om die bediening te deurdink, van die grond af te kry en te laat groei in effektiwiteit.

Bogenoemde beteken dat daar in Coram Deo ‘n openheid is dat jy jou passies en gawes kan uitleef in ‘n unieke bediening wat jy van stapel kan stuur. En waarin ons jou ondersteun.

Al wat jy moet doen, is om te skreeu! Dan kom staan ons langs jou en help jou bediening op dreef kry.