Liturgie in Coram Deo Gemeente

Liturgie in Coram Deo Gemeente

Liturgie is die naam wat gegee word vir die opeenvolgende stappe in ‘n erediens. Hoewel Coram Deo ‘n NG Kerk is, het die styl van ons eredienste afgewyk van die tradisionele manier waarop eredienste in ‘n NG Kerk ingerig word. Hoofsaaklik omdat ons...
Coram Deo bestuurstyl

Coram Deo bestuurstyl

Om die gemeente effektief te bestuur, het die leierskap van Coram Deo met verloop van tyd gevorm aan ‘n spesifieke bestuurstyl. Die basiese uitgangspunte van hierdie styl is die volgende: ‘n Maksimum van vyftien persone uit die gemeente word gekies om deel...
Maak ‘n verskil in Coram Deo

Maak ‘n verskil in Coram Deo

In Coram Deo het ons besluit om nie op verskillende plekke te probeer help deur geld of kos uit te deel nie. In plaas daarvan het ons ‘n manier gesoek om volhoubaar betrokke te wees by ‘n spesifieke nood. Hierdie soektog het ons by die Lochvaal deurgangshuis...
Coram Deo Kinderbediening tydens eredienste

Coram Deo Kinderbediening tydens eredienste

In Coram Deo gemeente word daar op Sondagoggendde om 09H00 (gelyklopend met die erediens (in ander, aparte lokale)spesiale byeenkomste aangebied waar die kleuters en kinders (voorskools tot graad 6) versorg word. In hierdie byeenkomste word jou kinders (terwyl jy die...
Só lyk Coram Deo se eredienste

Só lyk Coram Deo se eredienste

Eredienste word op Sondagoggende om 09h00 in die gemeentesentrum (Lucasstraat 37 in Risiville) gehou. En as jy dit vir die eerste keer bywoon, kan jy ‘n paar dinge verwag: ‘n informele erediens; mense wat met gemaklike kleredrag die erediens bywoon; mense...
Kom kuier by Coram Deo

Kom kuier by Coram Deo

Mense beleef hulle geloof verskillend van mekaar. Sommige mense geniet stilte en gewydheid. Ander geniet ‘n “happening”. Nog ander geniet die nabyheid van ander gelowiges. Wanneer geleerdes oor hierdie verskille in geloofsbelewing praat, noem hulle dit verskillende...