Dra by in Coram Deo

Die NG Kerk in Risiville & Drie Riviere in Vereeniging

Só word die finansies in Coram Deo Bestuur

Die leierskap van Coram Deo is baie bewus van die feit dat die finansies akkuraat en effektief bestuur moet word. Aan die een kant omdat ons verstaan dat dit geld is wat gegee is vir die op- en uitbou van die kerk. Aan die ander kant omdat die bedieing in Coram Deo net volhoubaar is as ons die beskikbare fondse verantwoordelik bestuur.

Daarom word die finansies op ‘n maandelikse basis deur eksterne ouditeure geoudit en aann die leierskap verslag gedoen.

Kliek gerus hier en lees in meer detail hoe ons die beskibare finansies bestuur.

Só kan jy bydra in Coram Deo

 • Jy kan direk (met EFT) in die volgende rekening inbetaal:
  Coram Deo Gemeente
  ABSA Three Rivers
  Tjekrekenning nommer: 2860580155Onthou asseblief om jou verwysing (van wie + waarvoor) by te sit dat ons kan weet hoe om die fondse te allokeer.
 • Jy kan ook ‘n debietorder aflaai en teken vir gereelde bydraes. Ons dien dit van ons kant af in en dra die bankkostes daarvoor. Kliek hier om die debietorder af te laai.
 • Jy kan ook met snapchat inbetalings doen deur die QR kode hieroner in te scan met jou Snapchat App.

Só dink ons in Coram Deo oor bydraes

Ons glo dat lidmaatskap van Coram Deo impliseer dat elke lidmaat ‘n bydrae in die gemeente behoort te gee. En dat die finansies vir die versorging van die gemeente hoofsaaklik uit hierdie dankoffers behoort te kom.

 • Ons sien jou bydrae as die manier waarop die Here (deur jou) sy gemeente versorg.
 • Ons sien jou bydrae as ‘n geloofsaak – nie net ‘n finansiële saak nie. Daarom praat ons daaroor vanuit beginsels wat in die Bybel gegee word vir tiendes en offergawes. En hoop ons dat jy jou bydrae sal gee om Hom te eer en sy kerk op te bou.
 • Daarom laat ons dit in jou hande om jou dankoffer na die gemeente te bring. Jy kan dit doen deur die dankofferkoevert, deur internet betalings te doen of deur ‘n maandelikse debietorder te gebruik.
 • Ons sien die Bybel se riglyn van ‘n tiende steeds as die riglyn vir Christene van vandag. Ons erken egter die werklikheid dat lidmate ook op ander plekke as die gemeente in God se saak betrokke kan wees. En gevolglik minder as ‘n tiende in die gemeente gee.
 • Een maal per jaar (gedurende Oktober/November) hou ons ‘n spesiale tiendemaand insameling. Dan word die Bybelse beginsels oor hierdie saak in die eredienste uitgespel en ontvang lidmate ‘n spesiale koevert om hulle bydrae in te gee. Die idee is dat lidmate gedurende hierdie tyd hulleself moet ondersoek om te sien of hulle in hierdie opsig erns maak met God se riglyne. Daarom is dit ‘n tyd waarin ons hulle uitdaag om ‘n volle tiende in die kerkkas te gee. En selfs meer  te gee indien die Here hulle daarvan oortuig.
 • Bydraes wat aan bedieninge in die gemeente gemaak word (bv. dankoffers wat tydens Tienerfokus opgeneem word of lidmate wat ‘n deel van hul dankoffer vir ‘n spesifieke bediening spesifiseer) word in ‘n trustfonds vir die spesifieke bediening aangeteken en gebruik vir die uitgawes van die spesifieke bediening.
 • Hoewel dit nie ‘n standaard item op die program van die gemeente is nie, kan spesiale projekte aangepak word om die finansies aan te vul.

In Coram Deo glo ons dat die Bybel duidelike riglyne gee oor die manier waarop ons geloof die bestuur van ons geld moet raak. Daarom gaan dit vir ons in die eerste plek oor die geloofsdimensie in hierdie saak. Ons glo:

 • dat ons (wanneer ons ons offergawes bring) uitdrukking gee aan ons geloof in en ons aanbidding van God;
 • dat ons ons offergawes aan God gee – nie die kerk nie;
 • dat ons offergawes ‘n geloofsdissipline is wat ons geloofslewe verryk en verdiep;
 • dat ons offergawes die versorging van die gemeente en die werk van bedieninge binne en buite die gemeente moet onderhou; en
 • dat God self aan ons die erkenning sal gee wanneer ons ons geld en goed bestuur op ‘n manier wat sy saak op aarde bevorder.

Daarom gaan dit vir ons in beide die bymekaarbring en besteding van die finansies oor ‘n geloofsaak – een wat ons met nugterheid en vertroue op die Here moet bestuur.