GEBEDSVERSOEKE

 

    Gebed fokus al ons

    aandag ten volle op

    God.

 

GEBED…

Gebed is om jou aandag op God te fokus in ‘n twee rigting geestelike verhouding waar jy met God praat en ook na God luister. Gebed is soos ‘n kind se gesprek met sy/haar pa. Dit is natuurlik vir ‘n kind om vir sy/haar pa te vra vir die dinge wat hulle nodig het, of om vir advies/leiding te vra.

Gebed bring ons in aanraking met God en ander. Daarom bid ons ook nie alleen nie, maar saam met ander Christene deur die eeue en reg oor die wereld.

By Coram Deo leef ons die opdrag uit soos dit staan in Galasiers 6:2 “Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.” Een manier om uitvoering hieraan te gee is om vir mekaar te bid.

Om vir mekaar te bid is ‘n kragtige manier om mekaar se laste te dra.  Die Woord sê immers: “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking”.

Gebed is dus ‘n liefdevolle daad om vir iemand te bid en saam met hulle die pyn van hul hart na God te neem. Sodat ons genesing (in die breedste sin van die woord) kan ontvang (Jakobus 5:16).

Om vir vir jou te bid, is vir ons om saam met en vir jou in die bres te gaan staan. En om jou onthalwe met ons Hemelse Vader te praat. Oor jou. En die plekke in jou lewe waar jy iemand nodig het om saam met en vir jou te bid.

En dit kan vir baie aspekte van jou lewe wees:

 • Vir wysheid en insig in moeilike situasies in jou lewe
 • Vir die genesing van innerlike sere (trauma, verwerping, ens)
 • Vir bevryding van misleidende gedagtes
 • Vir moeilike tye in naby verhoudings
 • Vir siekte/fisiee genesing
 • Vir haakplekke en/of groei in jou geloofslewe
 • Vir beskermig
 • Vir bemoediging en innerlike sterkte in jou situasie
 • Vir vrede in jou gedagtewêreld wat oorspoel wor dmet vres, slegte herinneringe, ens.
 • Vir vrees, angs enn bekommernis wat jou oorweldig
 • Vir die moeilike situasie waarin jy jou bevind (bv. werk verloor)
 • Vir die moed om iemand te vergewe wat jou diep veronreg het
 • Vir jou vriend of familie wat gebed nodig het vir een of ander aspek hierbo;
 • OF… VIR ENIGIETS ANDERS WAT JY BELEEF DAT JY IEMAND NODIG HET OM VIR EN SAAM MET JOU TE BID.

Daarom is dat ons uit ons hart sê:
Ons wil graag saam met, en vir jou bid…
Waarvoor kan ons vir jou bid?

Gebedsversoeke

Voltooi die vorm hieronder om ons te laat weet waarvoor ons vir jou by ons Hemelse Vader kan intree. En weet dat ons daarvoor in gebed en smeking by Hom sal gaan staan. 

3 + 9 =

Maar ons wil ook vra:
Laat weet ons as Hy hierdie gebede verhoor
Dat ons saam met jou kan dankie sê
en kan getuig oor die verskil wat die Here maak

Gebed Antwoorde

Gebruik die vorm hieronder om jou getuienis oor gebedsverhoring met ons te deel

6 + 2 =