Kontak coram deo

Die NG Kerk in Risiville & Drie Riviere in Vereeniging

Kotak ons sommer nou…

Kontakte:

Kerkkantoor: (Weeksdae vanaf 09h00 – 13h00)

Soma le Roux:  016 4231502

Predikant:

Quentin Groenewald:
Selfoon:  082 832 6079
Huisadres: Michaelstraat 2, Risiville, Vereeniging

Bankbesonderhede:
Coram Deo NG Kerk
ABSA Drie Riviere
Tjekrekening no: 2860580155

Straatadres:
Hoek van Lucas- en Michaelstrate,
Risiville
Vereeniging

Posadres:
Posbus 263105,
Drie Riviere,
1935

 

Kom ons begin ‘n gesprek…

As jy enige vrae het…
of inligting kort…
of met ons wil gesels…
kotak ons asb. via die vorm hieronder

3 + 9 =