In Coram Deo het ons besluit om nie op verskillende plekke te probeer help deur geld of kos uit te deel nie. In plaas daarvan het ons ‘n manier gesoek om volhoubaar betrokke te wees by ‘n spesifieke nood.

Hierdie soektog het ons by die Lochvaal deurgangshuis uitgebring. In hierdie “huis” word tussen 100 en 120 mense daagliks gehelp om te oorleef. Daar word aan hulle blyplek, klere en kos voorsien. En dit word gedoen sonder dat die staat enige subsidie aan hulle gee. Daarom moet hulle self die bronne vind om mense te versorg.

Een belangrike rede wat ons betrokke laat raak het, is die feit dat die deurgangshuis ‘n geregistreerde welsynorganisasie is wat volgens die erkende beginsels van maatskaplike werk bestuur word. Daar is dus duidelike en spesifieke reëls waaraan inwoners hulle moet hou. Inwoners doen ook self al die werk in en om die deurgangshuis. En alle aspekte van die werk (bv. kos en klere voorrade) word sorgvuldig en deeglik beheer/bestuur.

Daar is ook besluit om op ‘n baie spesifieke manier by Lochvaal deurgagshuis betrokke te raak. Ons voorsien die melk wat die babas in die deurgangshuis nodig het. En dan maak ons ook maandeliks toiletpapier en toiletware bymekaar vir die mense wat daar woon.

Soms (wanneer die nood druk en hulle niks kos het nie) help ons om kos vir hulle te vind. Soms kos wat ons self gee. Soms kos wat ons by ander mense kry wat ons mobiliseer om te help. Die laaste keer wat hulle in ‘n koskrisis beland het, het lidmate van Coram Deo gegee en gereël totdat ons byna ‘n driekwart ton mieliemeel by die deurgangshuis kon aflaai.

Dis hoe ons ons verskil in die nood in ons wêreld maak. Deur op een plek en op ‘n volhoubare manier te help.

En jy kan deel word daarvan. Deur aan die einde vann elke maand toiletware te bring of deur ‘n ekstra bedrag by jou offergawe te gee wat jy allokeer vir hulp aan Lochvaal.