Eredienste word op Sondagoggende om 09h00 in die gemeentesentrum (Lucasstraat 37 in Risiville) gehou. En as jy dit vir die eerste keer bywoon, kan jy ‘n paar dinge verwag:

  • ‘n informele erediens;
  • mense wat met gemaklike kleredrag die erediens bywoon;
  • mense wat reeds voor die begin van die erediens saam kuier – party om tafels en party tussen die rye stoele in die sentrum;
  • ‘n langer tyd waarin ons ligter, hedendaagse lof- en aanbidingsliedere, ons hart instel op die Here van ons lewe en intieme tye saam met Hom kan beleef;
  • die vryheid om jou hande op te steek wanneer jy die Here aanbid… of dit nie te doen nie;
  • soms sal ons in kleingroepe saam dink en gesels oor geloofswaarhede en hoe dit ons lewe raak;
  • Skrifuitleg (lering) wat jou help om die Woord na jou elke-dag-se-lewe te bring en wat vir jou sleutels gee om ‘n voller lewe oop te sluit; en
  • ‘n geleentheid om met jou offergawe ‘n belegging te maak in die bou van God se koninkryk.

En iewers tussen 10h00 en 10h30 maak die erediens klaar.

Dan kan jy kies: of om huis toe te gaan
of om verder saam te kuier oor ‘n koppie koffie
– sommer net daar in die gemeentesentrum!