Coram Deo bestuurstyl

Coram Deo bestuurstyl

Om die gemeente effektief te bestuur, het die leierskap van Coram Deo met verloop van tyd gevorm aan ‘n spesifieke bestuurstyl. Die basiese uitgangspunte van hierdie styl is die volgende: ‘n Maksimum van vyftien persone uit die gemeente word gekies om deel...