Coram Deo bestuurstyl

Coram Deo bestuurstyl

Om die gemeente effektief te bestuur, het die leierskap van Coram Deo met verloop van tyd gevorm aan ‘n spesifieke bestuurstyl. Die basiese uitgangspunte van hierdie styl is die volgende: ‘n Maksimum van vyftien persone uit die gemeente word gekies om deel...
Maak ‘n verskil in Coram Deo

Maak ‘n verskil in Coram Deo

In Coram Deo het ons besluit om nie op verskillende plekke te probeer help deur geld of kos uit te deel nie. In plaas daarvan het ons ‘n manier gesoek om volhoubaar betrokke te wees by ‘n spesifieke nood. Hierdie soektog het ons by die Lochvaal deurgangshuis...
Kom kuier by Coram Deo

Kom kuier by Coram Deo

Mense beleef hulle geloof verskillend van mekaar. Sommige mense geniet stilte en gewydheid. Ander genniet ‘n “happening”. Nog ander geniet die nabyheid van ander gelowiges. Wanneer die geleerddes oor hierdie verskille in geloofsbelewing praat, noem hulle dit...