Coram Deo Kinderbediening tydens eredienste

Coram Deo Kinderbediening tydens eredienste

In Coram Deo gemeente word daar op Sondagoggendde om 09H00 (gelyklopend met die erediens (in ander, aparte lokale)spesiale byeenkomste aangebied waar die kleuters en kinders (voorskools tot graad 6) versorg word. In hierdie byeenkomste word jou kinders (terwyl jy die...