Coram Deo bestuurstyl

Coram Deo bestuurstyl

Om die gemeente effektief te bestuur, het die leierskap van Coram Deo met verloop van tyd gevorm aan ‘n spesifieke bestuurstyl. Die basiese uitgangspunte van hierdie styl is die volgende: ‘n Maksimum van vyftien persone uit die gemeente word gekies om deel...
Coram Deo Kinderbediening tydens eredienste

Coram Deo Kinderbediening tydens eredienste

In Coram Deo gemeente word daar op Sondagoggendde om 09H00 (gelyklopend met die erediens (in ander, aparte lokale)spesiale byeenkomste aangebied waar die kleuters en kinders (voorskools tot graad 6) versorg word. In hierdie byeenkomste word jou kinders (terwyl jy die...